اخرین محصولات ثبت شده

مقاله شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق

مقاله شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق به تعداد 33 صفحه pdf

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) کران

ه حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود کرانک نیکلسون

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) صریح

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود صریح

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی (PDE) با روش اختلاف محدود (Finite difference) ضمنی

حل معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی با روش اختلاف محدود ضمنی

قیمت : 80,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا فیلبرگ (Fehlberg)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا رانج کاتا فیلبرگ

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا مرتبه 5(Runge-Kutta5)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا مرتبه 5

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با رانج کاتا مرتبه 3 (Runge-Kutta3)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش رانج کاتا مرتبه 3

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

دانلود فایل تحقیق خاستگاه انسان و سير تكاملي آن از ديدگاه ديرينه شناسي نوين

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خارش پوست

دانلود تحقیق خارش پوست

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

داده های تجربی تعادلات فازی سیستم مایعات یونی+دی اکسید کربن (قسمت دوم)

داده های تعادلات فازی سیستم مایعات یونی با دی اکسید کربن

قیمت : 400,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی سیستم معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل ODE با روش سری تیلر (Taylor Series)

کد آماده متلب حل عددی معادلات دیفرانسیل با روش سری تیلر

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل